top of page

Päiväkoti

lapsetterassillaaskartelemassa_mod.jpg

Joensuun englanninkielinen leikkikoulu

 

Leikkikoulu on yksi kaupungin vanhimmista yksityisistä päiväkodeista. Se on perustettu Joensuuhun vuonna 1976, joten toiminnallamme on jo pitkät perinteet. Syyskuussa 2015 muutimme idylliseen Linnunniemen kartanoon, joka sijaitsee n. 2,5 km Joensuun keskustasta. Linnunniemi ympäristöineen tarjoaa lapsille ihanteellisen toimintaympäristön Pyhäselän rannalla luonnontilaisen metsän siimeksessä.

Asiakkaitamme ovat tavalliset perheet, jotka haluavat lapsensa hoitoon pieneen kodinomaiseen päiväkotiin. Tarjoamme kielenopetuksen ohella laadukasta varhaiskasvatusta kodikkaassa ja turvallisessa ympäristössä.

Toiminnasta vastaa kulloisistakin vanhemmista koostuva kannatusyhdistys. Yhdistys on yleishyödyllinen, tarjoamme  voittoa tavoittelematta lapsille ihanan päiväkodin ja työntekijöille työpaikan jossa viihdytään! Toimintaa valvoo Joensuun kaupungin varhaiskasvatuspalvelukeskus. 

Päiväkotiimme voi tulla tutustumaan jo ennen hoitopaikan hakemista. Tervetuloa tutustumaan!

​​​

Englannin kieli

Päiväkodin tulevilta lapsilta ei edellytetä entuudestaan englanninkielen taitoa. Lapset oppivat uutta kieltä luonnollisesti yhteisen toiminnan, laulujen ja lorujen, tarinoiden, kuvakirjojen sekä arkipäiväisten keskustelujen ja rutiinien kautta. Vapaan leikin aikana lapset saavat itse valita käyttämänsä kielen.

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatuksemme on tutustuttaa lapsi englanninkieleen ja vieraaseen kulttuuriin päivittäisten aktiviteettien kautta. Leikkikoulussamme kohtaavat usein mitä moninaisimmat kielelliset taustat ja kulttuurit. Yksi toimintamme johtotähdistä onkin lasten kasvaminen kansainvälisessä ja erilaisuutta arvostavassa ilmapiirissä. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien lasten, perheiden ja opettajien kulttuuritraditiota tuodaan esille suomalaisen kulttuuriperinteen rinnalla.

Toimintamme tapahtuu kahdella kielellä ja myös henkilökuntaan kuuluu sekä suomea että englantia äidinkielenään puhuvia työntekijöitä.

Periaatteena on, että varsinainen englanninopetus on aina englantia äidinkielenään puhuvan opettajan vastuulla. Englannninkieli on läsnä kaikissa päivittäisissä tilanteissa. Äidinkielenään englantia puhuva opettaja käyttää ainoastaan englantia ja suomenkielisen henkilökunnan tehtävänä on tukea ja kannustaa lapsia vieraan kielen käyttämiseen omalla mallillaan ja esimerkillään.

Myös luonto- ja ympäristökasvatus näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme. Linnunniemi tarjoaa paljon mahdollisuuksia luonnon tutkimiseen ja pitkäjänteiseen seurantaan sekä retkeilyyn ja ulkoliikuntaan.

Ryhmät

 

Leikkikoulussamme on 27 hoitopaikkaa iältään 3-6 vuotiaille lapsille.

Esiopetusryhmän koko vaihtelee yleensä seitsemästä kymmeneen ja tällöin 3-5 vuotiaita on omassa ryhmässään 17-20.

Esiopetusikäiset ja nuoremmat toimivat paljon yhdessä, näin on esimerkiksi päivittäisten ruokailujen, ulkoilujen sekä vapaan leikin aikana.

bottom of page